Euston SquareYoko, 20
Shy

32B-22-34/Japanese
Euston Square
£200/£250
Nagi, 22
Perfection

36C-25-36/Japanese
Euston Square
£150/£200
Kimiko, 27
Stylish

34DD-24-34/Japanese
Euston Square
£150/£200
Rumi, 30
Fantastic

36DD-26-36/Japanese
Euston Square
£150/£200
Yuka, 23
Tall

34B-24-34/Japanese
Euston Square
£150/£200